Viešoji sąmonė ir jos struktūra

Viešoji sąmonė ir jos struktūra yraesamos tikrovės atspindys idėjose, personažuose, žmonių mintyse. Ji turi tam tikrų savybių ir vystosi pagal savo įstatymus. Tai sudėtinga struktūra, kurią galima suskirstyti į vertikalius ir horizontalius priekinius rėmus. Pabandykime išsamiau apsvarstyti šią problemą.

Viešoji sąmonė ir jos struktūraVertikali perspektyva suskirstyta į dvi pagrindines kategorijas: epistemologinį ir sociologinį. Pirmojoje versijoje manoma, kaip visuomenės sąmonė įtakoja būtį. Pagal epistemologinį požiūrį išskiriami teoriniai ir įprasti sąmoningumo lygiai. Pirmuoju atveju tiriamos tam tikros idėjų, įstatymų ir požiūrių sistemos. Paprastas sąmoningumo lygis apima svarstymus apie tikras ar klaidingas žinias, susijusias su kasdienine žmogaus veikla. Tai gali būti išankstiniai prietarai, prietarai, meluzijos.

Esant sociologiniam požiūriui, pagrindinis skirtumastarp socialinės sąmonės lygių yra skirtingų socialinių grupių ir atskirų klasių interesų bendravimo ir išraiškos būdas. Taip pat yra dviejų kategorijų: ideologija ir socialinė psichologija. Ideologija yra tiksliai suformuota individualių klasių savimonė. Socialinė psichologija nagrinėja tam tikrų socialinių grupių mintis, tradicijas, jausmus ir nuotaikas. Ji formuojama spontaniškiau nei ideologija.

Viešoji sąmonė ir jos struktūra gali būtitaip pat žiūrima horizontalioje perspektyvoje. Čia galite pasirinkti daugelį jo formų. Ekonominė sąmonė numato žmonių santykius ir veiklą produktyvaus darbo ir vartojimo procese. Šis lygis yra glaudžiai susijęs su žmogaus kasdieniu gyvenimu.

Politinį sąmoningumą galima suvoktipožiūriu socialinės psichologijos ir ideologijos taškas. Pirmuoju atveju, tai reiškia jausmus ir žmonių suvokimą galios ir valstybei. Antrasis susijęs su sisteminių politines pažiūras, teorijas.

Teisinė visuomenės sąmonė ir jos struktūra yra žmonių reprezentacijos ir požiūris, atsižvelgiant į galiojančias teisės normas. Tai atsiranda atsiradus valstybei ir socialinėms klasėms.

Religinė sąmonė yra žmonių reprezentacijaantgamtinis. Čia yra esamos realybės padvigubėjimas. Religiniam žmogui yra tikras ir kitas pasaulis.

Moralinė sąmonė yra kolekcijatam tikri principai, lemianti elgesį visuomenėje. Ji buvo suformuota primityvioje visuomenėje. Palaiko moralinę sąmonę, daugiausia per viešąją nuomonę ir įprotį. Tai laikoma žmogaus ir visuomenės sąveikos pagrindu.

Estetinė sąmonė yra žmonių reprezentacija apie tobulą ir netobulą realybę. Tai išreiškiama daugiausia per meną.

Mokslinė sąmonė yra objektyvi įvairių realybės aspektų žinia. Tai gali būti susiję beveik su bet kokiais socialiniais ir gamtos reiškiniais.

Mes ištyrėme pagrindines sąmonės formas. Tačiau šiuolaikiniai mokslininkai išskiria dar vieną - filosofinę sąmonę. Jo paskirtis yra atskirti gamtos ir visuomenės modelius, o remiantis jų pagrindu padaryti tam tikras išvadas. Filosofinė sąmonė yra "dvasinės kultūros" "skeletas". Ši disciplina apima beveik visų gyvenimo aspektų studijas.

Apibendrinant galima pastebėti, kad visuomeninė ir individuali sąmonė tarpusavyje turi daug skirtumų, tačiau jie nuolat bendrauja.

Susijusios naujienos